ZEO - Združenje enako odgovornih

Združenje enako odgovornih

Pozdravljeni na spletni strani Združenja, v katerem sodelujemo ljudje, ki želimo z lastnim zgledom prispevati k vzpostavitvi dostojnih življenjskih razmer za vse, na podlagi temeljnega načela, ki je najboljše za vso življenje: Upoštevajmo in obravnavajmo druge tako, kot bi hoteli biti sami upoštevani in obravnavani na njihovem mestu. Ali povedano drugače: Ne izkoriščajmo in ne prezrimo drugih tako, kot ne bi hoteli biti sami izrabljeni in prezrti na njihovem mestu.

Trenutno je pripravljen osnutek statuta in od 12.8.2015 sprejemamo ustanovne izjave, zato vabimo, da jo izpolnite in nam jo pošljete vsi, ki želiti biti del praktičnih rešitev za naš svet. Na predustavnovnih sestankih lahko sodelujete že vsi, tudi preko spleta. Vabljeni, da se vpišete na seznam za prejemanje obvestil, da boste prejeli informacije o terminih sestankov.

Postanimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu: Naučimo se dajati vsem tako, kot si zdravorazumsko želimo sami prejemati.

V Združenju se zavzemamo za spoštovanje temeljnih človekovih pravic, kot so predstavljene v posnetku Fundacije enakovrednega življenja:

Za praktično zagotovitev temeljnih človekovih pravic vsem izpostavljamo in predlagamo vpeljavo rešitve po vzoru predloga o Zagotovljenem življenjskem dohodku (ZŽD) in Univerzalnem temeljnem dohodku (UTD).

Prav tako podpiramo uvedbo neposredne e-demokracije po načelu en človek en glas.