ZEO - Združenje enako odgovornih

Združenje enako odgovornih

Pozdravljeni na spletni strani Združenja, v katerem sodelujemo živa bitja, ki želimo z lastnim zgledom prispevati k vzpostavitvi dostojnih življenjskih razmer za vso življenje na podlagi temeljnih načel, najboljših za vso življenje:

Vsa živa bitja smo po vrednosti svojega življenja enako-vredna in zato enako odgovorna, da ne le sebi, temveč drug drugemu zagotavljamo dostojno življenje in da z lastnim zgledom preprečujemo vse zlorabe in korupcije življenja. Zato se držimo vodila: Upoštevajmo in obravnavajmo druge tako, kot bi hoteli biti sami upoštevani in obravnavani na njihovem mestu.

Postanimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu: Naučimo se dajati vsem tako, kot si zdravorazumsko želimo sami prejemati.

Združeni in zedinjeni v temeljnih načelih se zavzemamo za zagotavljanje temeljnih človekovih pravic, kot so predstavljene v posnetku Fundacije enakovrednega življenja:

Za praktično zagotovitev temeljnih človekovih pravic vsem ljudem izpostavljamo in predlagamo vpeljavo rešitve po vzoru predloga o Zagotovljenem življenjskem dohodku (ZŽD) in Univerzalnem temeljnem dohodku (UTD).

Prav tako se zavzemamo za uvedbo neposredne e-ljudovlade, po načelu en človek en glas, z zagotovljeno transparentnostjo in javno objavo vseh oddanih glasov tako, da lahko vsak volilec preveri pravilno upoštevanje svojega glasu na podlagi le njemu znanega, unikatnega identifikacijskega ključa, ki ga prejme ob oddaji glasu. S tem preprečimo možnost ponarejanja volilnih rezultatov in ohranimo anonimnost glasovanja.