ZEO Temeljna izhodišča

Temeljna izhodišča

Podroben opis stališč in program Združenja si lahko preberete v predlaganem statutu Združenja. Za hitro seznanitev s programom in cilji pa smo pripravili besedilo s temeljnimi izhodišči. Naložite si ga lahko v PDF formatu s klikom na spodnjo sliko ali pa si ga preberite spodaj.

ZEO Temeljna izhodišča

Cilji in program Združenja enako odgovornih temeljijo na spoznanem dejstvu, da smo vsi ljudje enakovredni in enako odgovorni za to, da drug drugemu, in ne le sebi, zagotovimo dostojno in varno življenje. To v praksi pomeni zagotovitev temeljnih človekovih pravic, kot so predstavljene v posnetku Fundacije enakovrednega življenja, vsem ljudem, brez izjem. Zato mora vsak izmed nas prevzeti odgovornost za lastne miselne, čustvene in vedenjske vzorce, s katerimi povzročamo in dopuščamo zlorabo življenja. Vsak izmed nas mora spoznati lastno odgovornost do našega sveta in delovati z razumevanjem, da vsi ljudje soustvarjamo družbene odnose (gospodarski sistem) in da jih lahko samo mi spremenimo.

Postanimo torej sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Ustvarimo družbo, v kateri bomo drug drugemu omogočili razvijanje vseh naših posameznih in skupnih življenjskih potencialov v skladu s temeljnim načelom, najboljšim za vso življenje:

Upoštevajmo in obravnavajmo druge tako, kot bi hoteli biti sami upoštevani in obravnavani na njihovem mestu.

Ali povedano drugače: ne izrabljajmo in ne prezrimo drugih tako, kot ne bi hoteli biti sami izrabljeni in prezrti na njihovem mestu.

Ljudje se v družbenih odnosih po nepotrebnem še vedno močno omejujemo z denarjem in dojemanjem koncepta denarja. Večinoma se sploh ne zavedamo, kdo ustvarja denar in na kakšen način. Dejstvo pa je, da je denar obravnavan kot dobrina, ki jo moramo vsi imeti, da sploh lahko sodelujemo v družbi. Brez zadostne količine denarja ne moremo dostojno živeti, tudi če veliko delamo. Zato se moramo zavedati postopkov ustvarjanja in deljenja denarja ter zagotoviti, da imamo vsi enakovreden dostop do denarja, namenjenega zagotavljanju osnovne dostojnosti in varnosti življenja vsakega izmed nas. Vsi postopki ustvarjanja in deljenja denarja morajo postati popolnoma transparentni in podrejeni zagotavljanju dostojnega življenja vsem.

Namerno ustvarjanje pomanjkanja denarja in preprečevanje dostopa do njega je nedopustno in absurdno v svetu obilja, v katerem približno tretjino pridelane hrane zavržemo in v katerem dopuščamo prazna stanovanja propadati, med tem ko morajo ljudje brezdomci spati na prostem. Že samo dejstvo, da se denar v bankah ustvarja na podlagi dolga, jasno kaže na to, da se ga trenutno zlorablja za sebične interese, ker ga posledično nikoli ni dovolj, da bi lahko povrnili vse dolgove in obresti nanje. Posledica tega je ekonomsko suženjstvo vseh nas.

Kdor si ne zna ali ne zmore zagotoviti dostojne količine denarja po obstoječih merilih, je obsojen na izključenost iz družbe, podrejen položaj ter fizično in duševno trpljenje. Dokler obstaja vsaj en tak človek, je način naše družbeno-gospodarske organiziranosti neustrezen in nesprejemljiv. Zavedamo se, da se koncepta dojemanja denarja ne da spremeniti čez noč, čeprav smo si ga ljudje sami izmislili, saj je močno zasidran v podzavest mnogih. Zato v programu Združenja upoštevamo dejstvo, da za zdaj še vedno vsi potrebujemo denar, da lahko dostojno živimo.

Zato za izhodiščni cilj in glavno rdečo nit programa Združenja enako odgovornih v ospredje postavljamo predlog o zagotovljenem življenjskem dohodku (ZŽD) Fundacije enakovrednega življenja in njemu sorodne predloge o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD), ki jih bomo priredili razmeram v Sloveniji. Le z uvedbo rešitve po vzoru zagotovljenega življenjskega dohodka lahko v najkrajšem možnem času drug drugemu praktično zagotovimo temeljne človekove pravice in dostojno življenje.

Uveljavitev zagotovljenega življenjskega dohodka za vse bo tako predstavljala naš skupni prvi korak k praktični uveljavitvi spoznanja, da je življenje vsakega enakovredno in neprecenljivo. Vsi smo enako odgovorni, da drug drugemu zagotovimo dostojno in človeka vredno življenje. S tem bomo drug drugemu podarili sočutno človečnost, kot si jo sami želimo od drugih, in si s tem povrnili dostojanstvo, ki smo se ga do sedaj odrekali s sebično tekmovalnostjo in prezirom do sočloveka.

Uradna spletna stran ZŽD: http://livingincome.me
Uradna spletna stran Sekcije UTD: http://utd.zofijini.net/